Persbericht: Aplaza gaat digitale gegevensuitwisseling voorzien van SIVI certificering


Aplaza sluit aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de kwaliteit van digitale
aanlevering van documenten aan het intermediair te verbeteren. Aplaza neemt de SIVI-certificering
voor digitale aanlevering van documenten op basis van het SIVI GRS Protocol op in haar
dienstverlening.

Het SIVI GRS Protocol maakt het mogelijk om documenten zoals polissen, offertes, brieven en
borderellen digitaal te verzenden vanuit verzekeraars en service providers naar intermediairs. Met de
groei van het gebruik -inmiddels ruim 9.000.000 berichten per jaar- is er ook zorg rond de kwaliteit van
de aangeleverde berichten. Aplaza sluit nu aan bij de recent door SIVI en Adfiz gestarte actie om de
kwaliteit van digitale aanlevering van documenten te verbeteren.

Aplaza faciliteert het ophalen voor het grootste deel van deze berichten. Bij berichten die via het
Aplaza-platform gaan ondersteunt Aplaza haar klanten actief bij de juiste toepassing van de
standaarden en vanaf nu de SIVI-certificering van de berichten.

Peter Mols, Directeur SIVI: “Alleen door het goed toepassen van de standaarden kunnen alle
betrokkenen binnen de keten een maximaal effect hebben van de baten. Wij zijn erg blij dat Aplaza de
handschoen oppakt en zich actief gaat inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het
berichtenverkeer.”

Marco Hendrickx, Directeur Aplaza: “Aplaza werkt al vanaf de oprichting uitsluitend volgens de SIVIstandaarden en hecht groot belang aan consistent gebruik van deze standaarden. De certificeringslag die we nu inzetten, maakt dit concreet en zichtbaar.”

Meer informatie over AFD Berichtcertificering: https://www.sivi.org/afd-berichtcertificering/.
Meer informatie over de gezamenlijke SIVI & Adfiz actie: https://www.sivi.org/drempellooskoppelen/.

*****

Over SIVI:
Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening
De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er
nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale
economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat
wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?

SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening,
met extra aandacht voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de pensioenbranche.
Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen.
Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact
van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat
krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers uit de hele
keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas
waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.

SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de klant (consument en
ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en
veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de
digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden.
SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.
SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief