Wat doet Aplaza
Aplaza koppelt softwaresystemen van verzekeringsadviseurs aan de extranetten en digitale postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Aplaza zorgt er zo voor dat ingevoerde gegevens en bijhorende documenten over en weer direct in de juiste systemen terecht komen. Er hoeven geen gegevens meer dubbel te worden ingevoerd en het scannen van documenten is niet meer nodig.

Waarom Aplaza
Het verdienmodel voor verzekeringsadviseurs en verzekeraars is in de afgelopen jaren flink veranderd. Waar inkomsten voorheen kwamen uit provisies, wordt de omzet nu vooral gehaald uit advies. Om de bedrijfsvoering gezond te houden, is het daarom van belang om de administratieve afhandeling zo efficiënt mogelijk te maken. En dat is wat Aplaza doet.

Het succes van Aplaza blijkt uit de snelle groei van het aantal adviseurs dat Aplaza gebruikt.

Aplaza voor verzekeringsadviseurs
De tijdswinst die met Aplaza te boeken is, bedraagt 5 minuten per document en 10 minuten per aanvraag van een offerte of een contract. Bovendien draagt Aplaza bij aan een overzichtelijke en foutloze administratie: documenten worden digitaal verstuurd en direct bij de juiste polis of schadedossier gevoegd.

Aplaza biedt gebruikers van ANVA, Assistent, Dias, Assu®, Online Pro, Assuportal van EDVgroep en Faster Forward daarbij de mogelijkheid om vanuit het eigen softwaresysteem aanvragen, offertes en mutaties direct met verzekeraars en serviceproviders digitaal af te handelen. Aanvragen of mutaties die op het extranet worden ingevoerd, kunnen direct in het softwaresysteem worden bijgewerkt.

Aplaza voor verzekeraars en serviceproviders
Aplaza vormt een effectief distributiekanaal met de meest actuele klantgegevens waarin het extranet en de backofficesystemen van de verzekeraar of serviceprovider leidend zijn. Dat biedt nieuwe commerciële mogelijkheden en versterkt de concurrentiepositie.

Door de efficiëntie en het gemak van de rechtstreekse digitale uitwisseling van gegevens en documenten kiezen verzekeringsadviseurs sneller voor producten van aangesloten verzekeraars. Verzekeraars ervaren met Aplaza meer en kwalitatief beter gebruik van het extranet.


PRODUCTEN

Transactieplatform
Het Transactieplatform van Aplaza koppelt extranetten van verzekeraars aan de softwaresystemen van adviseurs. Dubbele invoer van gegevens is daarmee verleden tijd. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op bij transacties als offertes, aanvragen, mutaties, schorsingen of royementen.
Aplaza kan ook direct vanaf mp4all van Meetingpoint of het extranet van de verzekeraar worden gestart om offertes, aanvragen en mutaties automatisch door te sturen naar het softwaresysteem dat de adviseur gebruikt.

Documenten- en Berichtenservice (DBS)
Aplaza Documenten- en Berichtenservice (DBS) verwerkt documenten en ADN-berichten, zoals polisdocumenten, polisvoorwaarden, prolongatieberichten, mutatieberichten, brieven, nota’s, winstbijschrijvingen en pensioenoverzichten, die de maatschappijen en serviceproviders aanleveren, automatisch en digitaal in het juiste klantdossier in het softwaresysteem van de adviseur.

Schade
Met Aplaza Schade kunnen schades direct vanuit het softwaresysteem digitaal worden gemeld en ingezien. Het schadedossier wordt zo in het eigen softwaresysteem opgebouwd en kan van daaruit worden doorgestuurd en bijgewerkt met gegevens die op het extranet zijn ingevuld.