Verbeteren kwaliteit via Aplaza aangeleverde gegevens


introductie

Introductie

Aanmelden

Aanmelden

Meldingen

Meldingen

Introductie


Voor de goede werking van de aanlevering van gegevens van Aplaza is het van belang dat de door verzekeraars en serviceproviders aangeleverde informatie inhoudelijk correct is. Intermediairs melden fouten, onduidelijkheden en wensen bij hun softwareleverancier of Aplaza.

Op deze pagina staat een overzicht van al deze meldingen. Deze worden door Aplaza afgestemd met de betrokken verzekeraar/serviceprovider en Aplaza maakt afspraken over de aanpassing hiervan.

Aan de hand van de status van een melding is zichtbaar wat de voortgang is. Als een melding is opgelost, dan meldt Aplaza dit. De softwareleverancier verzorgt de communicatie naar de intermediairs die dit issue hebben gemeld.

Hiermee willen we bereiken dat de kwaliteit van de aangeleverde gegevens via Aplaza goed is en blijft. Daarmee kan de softwareleverancier de functionaliteit in haar softwaresysteem optimaal inzetten ter ondersteuning van hun klant, het intermediair.

Aanmelden


Signaleer je als softwareleverancier een fout bij de aanlevering van gegevens via Aplaza, stuur dan een e-mail aan info@aplaza.nl. Geef hierin zo duidelijk mogelijk aan wat het issue is en wat er niet goed gaat. Aplaza onderzoekt de melding en stemt deze af met de betrokken verzekeraar of serviceprovider. Daar waar nodig zullen we in overleg met de softwareleverancier die de melding heeft gedaan in overleg treden met het intermediair die dit gemeld heeft.

Intermediairs die zelf een issue willen melden bij Aplaza, kunnen via de reguliere wijze contact opnemen met Aplaza via info@aplaza.nl.

Meldingen


Laatst bijgewerkt op 23 juni 2022.

Er staan momenteel geen meldingen open.