Aplaza en VolmachtBeheer intensiveren samenwerking


AMERSFOORT – Aplaza en VolmachtBeheer gaan hun samenwerking intensiveren. De dienstverleners op het gebied van standaardisering en digitale gegevensuitwisseling gaan gezamenlijk intermediairs- en volmachtbedrijven ondersteunen bij het realiseren van de voordelen van het gebruik van Aplaza en VPI. Hierdoor ontstaat een optimale samenwerking tussen het intermediair, gevolmachtigden, serviceproviders en verzekeraars.

Aplaza en VolmachtBeheer zorgen voor een optimale procesgang bij het intermediair, volmachten, serviceproviders en verzekeraars. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde van de aansluiting op Aplaza en VPI voor alle aangesloten partijen steeds verder toe. Aplaza en VolmachtBeheer werken hierin samen door kennis, ervaring en techniek te delen. Dit leidt tot minder handmatig werk, meer uniformiteit en optimalisatie van de administratieve processen binnen de keten.

Aplaza en VolmachtBeheer ondersteunen intermediairs, volmachtbedrijven, serviceproviders en verzekeraars bij de distributie en verkoop van verzekeringen en het  efficiënt uitwisselen van informatie en documenten. Door het Aplaza-platform, het VPI-platform en de website www.VolmachtBeheer.nl zijn de systemen en administraties van deze partijen met elkaar gekoppeld.

Benieuwd naar wat Aplaza en VolmachtBeheer voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met: Fred Lingg of Marco Hendrickx, directie Aplaza of Max Wout, directeur VolmachtBeheer.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Over Aplaza
Aplaza koppelt softwaresystemen van verzekeringsadviseurs aan de extranetten en digitale postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Aplaza zorgt er zo voor dat ingevoerde gegevens en bijhorende documenten over en weer direct in de juiste systemen terecht komen. Er hoeven geen gegevens meer dubbel te worden ingevoerd en het scannen van documenten is niet meer nodig.

Over VolmachtBeheer

VolmachtBeheer verbindt verzekeraars, volmachtbedrijven, systeemhuizen en overige partijen die actief zijn in het volmachtkanaal. VolmachtBeheer heeft kennis van en ruime ervaring met ketenintegratie- en standaardisatieprojecten. VolmachtBeheer ontwikkelt en gebruikt hiervoor innovatieve oplossingen zoals VPI Tariferen, Polisinformatie, Schade en Acceptatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief