Alle aangesloten aanbieders / Centraal Volmacht Bedrijf

Centraal Volmacht Bedrijf

CVB-initiatiefnemers Marcel van Loon en Patrick Heuts hebben alles in huis om volmachtkantoren nog beter te ondersteunen. “Wij hebben als volmachtbedrijf gekeken naar de werkzaamheden die voortkomen uit de volmachtovereenkomst met de verzekeraar. Daarin hebben we een knip gemaakt tussen de zaken die je logischerwijs als gevolmachtigde lokaal voor de eindklant en agenten doet, zoals acceptatie, polisopmaak, premie-incasso en schadebehandeling. Veel andere zaken kun je echter centraal oppakken. Denk aan ICT, compliance, marketingactiviteiten, maar ook het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, AVG en afspraken met verzekeraars. Ook zorgen wij ervoor dat nieuwe producten en wijzigingen in polisvoorwaarden en premies direct in onze centrale set wordt ingeregeld.”

Documenten

Polisdocumenten

 • Schade Particulier
 • Schade Zakelijk
 • Jaarlijkse documenten

 • Schade Particulier
 • Schade Zakelijk
 • Schadedocumenten

 • Schade Particulier
 • Schade Zakelijk
 • Financiële documenten

 • -
 • Berichten

  Prolongatieberichten

 • Schade Particulier
 • Schade Zakelijk
 • Mutatieberichten

 • Schade Particulier
 • Schade Zakelijk
 • Rekening Courantberichten

 • -
 • Transacties